Skip navigation

ATEX

Wat is ATEX?

ATEX is een afkorting voor "ATmosphere EXplosible". Dit is de afgekorte naam van de Europese Richtlijn 2014/34/EU voor het op de markt brengen van explosieveilige elektrische en mechanische apparatuur, componenten en beveiligingssystemen.

Technische definities: Een explosieve atmosfeer wordt gedefinieerd als een mengsel van gevaarlijke stoffen met lucht, onder atmosferische omstandigheden, in de vorm van gassen, dampen, nevel of stof waarin zich na ontsteking of verbranding uitbreidt naar het gehele onverbrande mengsel.

Zone classificatie:

 • Zone 0 - Een plaats waar een explosieve atmosfeer bestaat die bestaat uit een mengsel met lucht van gevaarlijke stoffen in de vormen zoals: gas, damp of nevel. Die continu, langdurig of frequent aanwezig is.
 • Zone 1 - Een plaats waar af en toe een explosieve atmosfeer kan voordoen, bestaande uit een mengsel met lucht van gevaarlijke stoffen in de vorm van gas, damp of nevel.
 • Zone 2 - Een plaats waar het niet waarschijnlijk is dat er een explosieve atmosfeer, bestaande uit een mengsel met lucht van gevaarlijke stoffen in de vorm van gas, damp of nevel, bij normaal “in bedrijf zijn” optreedt, maar als deze zich toch voordoet, zal deze slechts gedurende een korte periode aanhouden.
 • Zone 20 - Een plaats waar continu, langdurig of frequent een explosieve atmosfeer in de vorm van een wolk van brandbaar stof in de lucht aanwezig is.
 • Zone 21 - Een plaats waar zich bij “normaal in bedrijf” af en toe een explosieve atmosfeer kan voordoen in de vorm van een wolk van brandbaar stof in de lucht.
 • Zone 22 - Een plaats waarbij “normaal in bedrijf” geen explosieve atmosfeer in de vorm van een wolk van brandbaar stof in de lucht aanwezig is. Maar, als deze zich toch voordoet, slechts voor een korte periode zal aanhouden.

Een effectieve ontstekingsbron is een term die in de Europese ATEX-richtlijn is gedefinieerd als een gebeurtenis die in combinatie met voldoende zuurstof en brandstof in gas-, nevel-, damp- of stofvorm een ​​explosie kan veroorzaken. Methaan, waterstof of kolenstof zijn voorbeelden van mogelijke brandstoffen.

Effectieve ontstekingsbronnen zijn:

 • Blikseminslag
 • Open vuur, dit varieert van een brandende sigaret tot laswerkzaamheden;
 • Mechanisch gegenereerde vonken.
 • Mechanisch gegenereerde vonken door wrijving
 • Vonken veroorzaakt door elektriciteit
 • Hoge oppervlakte temperatuur
 • Elektrostatische ontlading
 • Straling
 • Adiabatische expansie. Lucht wordt in een vat gepompt en het oppervlak van het vat warmt op.

Sitomatic controllers zijn leverbaar voor ATEX Zone 2.

Waarschuwing!

De regelaars zijn geen standalone units en de codering is alleen geldig in combinatie met de juiste ATEX codering van de complete installatie.

Neem contact met ons op en we gaan graag een nieuwe uitdaging aan.

Gedetailleerde informatie is op aanvraag verkrijgbaar.

Bel ons: 0594-516670 of vul het contactformulier in.

260px-ATEX_Zones_And_Equipment_Categories